Action drive thinking
      Guangzhou Dopu Industrial Technology CO.,LTD
English      中文     
    关于德谱     |     产品中心     |     技术中心     |     应用领域     |     工作机会     |     联系我们     
        联系方式      |       会员登录      |       会员注册      |       访问留言      |       服务网络           
 

 1、总公司详细联系方式  4、研发部联系方式
 2、国内销售部联系方式  5、企划部联系方式
 3、国际贸易部联系方式  6、来宾访问交通地图
 

广州德谱工业技术有限公司
GUANZHOU DOPU INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO.,LTD
电     话:+86-20-32299581  32299582  32299583
传     真:+86-20-32053152
MOBILE:+86-13802975529
E-mail: dp1863@aliyun.com , dp1863@yahoo.com.cn
地址:广州高新技术产业开发区.广州科学城.广东软件科学园.彩频路09号702B
 

   东莞德谱工业设备有限公司

      Dongguan Dopu Industrial Inquipment CO.,LTD

         ADDR:  NO.16 factory, qilin road, Changan town, Dongguan,CHINA.

         地址:中国.广东省.东莞市.上沙管理区.上沙客运站对面. 麒麟路16号厂房

         TEL:+86-769-83003815 , FAX :+86-769-83003815

         E-mail: dp1863@aliyun.com , QQ=185610763

 

 
列表分页:||  <<  >>  ||    
 快速搜索通道 搜索助手 
 德谱编号:
 参考编号:
 原件编号:
 技术参数:
 备注信息:
 
 
 快速在线目录  
   1、机油过滤器 
   2、燃油过滤器 
   3、空气过滤器 
   4、空调过滤器 
   5、其他产品 
       关于德谱     |      产品中心     |      技术中心     |      应用领域     |      工作机会     |      联系我们          
广州德谱工业技术有限公司 版权所有 © 2006-2013 Dopu 保留所有权利 粤ICP备13017484号-1
E-mail : dp1863@aliyun.com , dp1863@yahoo.com.cn  Tel:  +86-20- 3229 9581  3229 9582  3229 9583  Fax: +86-20-32053152